Join us on Facebook and subscribe to our mailing list
and we will keep you updated on all things Montagu.
on Route 62, Western Cape, South Africa
home » organisations » mag skills development
MAG Skills Development - Organisations in Montagu
click thumbnail image to enlarge

MAG Skills Development

Ouma-blokkie projek

Woensdag - oggende vanaf 3 Sept 2014 tussen 9 en 12 uur, kom ons klompie vroue bymekaar om heerlik saam te hekel by die MAG

Die 1ste ding wat ons geleer het, was om 'n Ouma-blokkie reg te begin en ook die verskillende kleure reg te las.
Die 1ste artikel ('n hekelkombers van Ouma-blokkies), bly jou eiendom.

Daar is groot planne en drome op die tafel om in 2015 voort te gaan met die Ouma-blokkie projek.
Dit moet en gaan groei om 'n inkomste vir ons vroue te verseker

Of jy kan of nie kan hekel nie, as jy graag WIL, kontak ons vir besonderhede.

Doortjie Gersbach - 082 955 2674
Karin Francke - 072 101 6689
coming events •  recent news •  organisations •  subscribe •  contact the webmaster
Cogmans Pass/Long Str Upgrade
Community Notifications
Photo Galleries
Langeberg Classifieds
Venue Hire
MAG Skills Development
Empowering our Women
Friends of Montagu Museum
Together we can ensure the future
Montagu Music Society
In existence since the 1980's
Montagu Art Association
For the love of Art
Silverthreads Dienssentrum
Gemeenskap Ondersteuning Organisasie
Montagu Alzheimers Support
Facing the challenge of Dementia