Join us on Facebook and subscribe to our mailing list
and we will keep you updated on all things Montagu.
on Route 62, Western Cape, South Africa
home » coming events » talk on solar power
Talk on Solar Power
click thumbnail image to enlarge

Talk on Solar Power

Monday, 29 May 2017
Mnr Philip Möller, ‘n plaaslike bekende inwoner en ‘n erkende deskundige oor die onderwerp, het goedgunstiglik ingestem om hieroor by die volgende vergadering van die Montagu Eco Club te praat.
‘n Vriendelike uitnodiging word dus aan almal gerig om hierdie vergadering by te woon. Die onderwerp is ongetwyfeld van veel belang vir een en almal en Mnr Möller sal meer as bereid wees om relevante vrae te beantwoord

Datum/Date: Maandag/Monday 29 Mei/May 2017
Tyd/Time: 18h00
Plek/Venue: Saal/Hall, Montagu Karavaanpark/Caravan Park
Koste/Costs: Geen/Nil

Mr Philip Möller, a local well-known resident and acknowledged expert on the subject matter, has kindly agreed to talk on the above at the next meeting of the Montagu Eco Club.

A friendly invitation is extended to everyone to attend this meeting. Mr Möller will be more than prepared to answer all relevant questions.

coming events •  recent news •  organisations •  subscribe •  contact the webmaster
Cogmans Pass/Long Str Upgrade
Community Notifications
Photo Galleries
Langeberg Classifieds
Venue Hire
Montagu Art Association
For the love of Art
R.A.D
Rural Arts Development
Montagu Garden Club
For the love of nature
Montagu ECO Club
For the love of our environment
Food Security Gardens
Growing food for Montagu
VLV / CWAA
Cape Women's Agricultural Association